Yeni Bir Dünyaya Doğru


“Sayın Okuyucularımız,
Lütfü Akdoğan’ı anlatmak oldukça zor. ‘Tanımak fırsatını buldunuzsa ne mutlu size; tanımadıysanız yazık olmuş size…’ Fatih Altaylı’nın deyimiyle

Lütfü Akdoğan gazetecilik ve diplomatik kültürüyle ‘Ben 200 yaşındayım;’ diyor. Doğru söylüyor Sayın Akdoğan. Onun herhangi bir kitabını okuduğunuz zaman hayaller içinde kaybolup başka dünyalara gidersiniz. O hayal gibi gördüğünüz dünya onun kendi gerçek dünyası.
Dünyanın muhtelif yerlerinde yaşamış, Avrupa’da, Asya’da ve Afrika’da 50’den fazla kral, cumhurbaşkanı, başbakan, emir ve şeyh tanımıştır.
Bir zamanlar Avrupa’da ve Amerika’da siyasi ağırlıkları bulunan kimselerle dost olmuş ve yeni ufuklara doğru birlikte yürümüştür.
Sessiz sedasız Orta Doğu’nun siyasi, iktisadi, kültürel değişikliklerinde oldukça önemli rol oynamış ve Türkiye ile Orta Doğu arasında münasebetlerin gelişmesinde büyük çabalar harcamıştır.
Türkiye’de 40’a yakın hükumet görmüş, 15 başbakan ve 8 cumhurbaşkanı tanımıştır.
Paris’te Üçüncü Dünya Ülkeleri ve İslam Ajanslarını kurmuş bu alemde 1,5 milyar insana hitap etmiş ve bu ajanslar vasıtasıyla 80’e yakın ülkeyle yakın münasebetleri olmuş ve bu ülkelerin siyasi hayatlarında büyük devrimlerin meydana gelmesine vesile olmuştur.
onun efsaneleşmiş hayatını anlatmaya gücümüz yok.
Televizyon konuşmalarından ibaret olan bu kitabı size sunmaktan son derece mutluyuz.”