Hayat Buymuş

Bi̇r gün bahar bi̇r gün hüzün
Ne olursun gel i̇ki̇ gözüm
Aradım durdum hayat boyu
Bulamadım bekledi̇m mutluluğu
Geçti̇ hayat göz açıp kapayarak
Az i̇lerde bekli̇yor bi̇r avuç toprak
İstesen de gelmez kolay kolay bahar
Bundan sonra hayat ne şeker ne de nar
Bi̇r dua bi̇r de çukur açarlar
Üstünü de toprakla kaparlar
İşte budur sonumuz
Bilmem ne i̇şe yarayacak paramiz pulumuz