Sedat Simavi’nin Başmakalesinden İlhamımı Aldım

…Liseyi bitirdiğim yıl, yaz tatilinde, Suriye ve Lübnan’a gitmiştim. Halep, Humus, Hama, Şam, Beyrut gibi şehirleri gezmiştim. Buralarda, babamın ve annemin hem akrabaları hem de çok yakın tanıdıkları vardı. Hepsini ziyaret etmiş, iki ülkeyi de iyice inceleme fırsatı bulmuştum. İçimde gazeteci, avukat veya subay olmak arzusu vardı. Henüz kesin olarak ne yapacağımı, hangi okula gideceğimi bilmiyordum.

Türkiye’ye döndüğüm zaman, Hürriyet gazetesinde Sedat Simavi’nin bir başmakalesini okudum. Bu makalede;
“Türkiye’nin yakın komşuları Suriye, Irak, İran, Lübnan gibi ülkelerle siyasi, iktisadi ve ticari münasebetlerini geliştirmek yerine, uzak diyarlarda dostluklar aramasına bir mana veremiyorum. Türkiye, evvela yakın komşuları ile iyi geçinmelidir. Bu ülkelerle, iyi münasebetler kurmalıdır.” anlamına gelen ifadeler kullanıyordu.

Bunu fırsat bildim, hemen Suriye ve Lübnan’da gördüklerimi güzel bir şekilde “Suriye ve Lübnan’dan Geliyorum” başlığı altında beş bağımsız makale yazdım. Soluğu, Sedat Simavi’nin yanında aldım…

( Lütfü AKDOĞAN, Krallar ve Başkanlarla 50 Yıl, Cilt 1, s.23-25)