Yeni Kitap: Geleceğin Yüzyılı

Asrımızda strateji uzmanları, araştırmacılar, duşuncelerini ifade
ederken genellikle kuresel dunyayı incelemektedirler. Biz ise gelecek
yüzyıl konusunda, sadece Türk-Arap-Kafkas-İran (TAKİ) ülkelerini
ele almaktayız. Yemen’den Kazakistan’a uzanan yaklaşık 400 milyon
nüfuslu, 11 milyon 113 bin kilometrekarelik bir alana sahip, uzun
yıllar aynı yönetimde yaşamış bölgeden, yüzde 100’e yakını Müslüman
olan bir topluluktan söz ediyoruz.

Noam Chomsky, “1900’den Büyük Düşünürler” adlı kitabında der ki;
“Güç, buğun üretim araçlarının, ticaretin, reklamın, ulaşımın ve iletişimin
denetimine dayanmaktadır. Demokratik bicimler varlığını
sürdürse dahi ülkenin hayatını, bunları elinde tutanlar yönetecektir.
Bankacılığın, arazilerin ve endüstrinin kar sağlamayı amaçlayan özel
sektör tarafından denetlenmesi ve bu durumun basın, basın organları
ve diğer tanıtım ve propaganda araçları tarafından güçlendirilmesi…
İşte gerçek iktidar sistemi. Baskı ve denetim kaynağı budur.
Bu sistem çözülmedikçe demokrasi ve özgürlükten ciddi anlamda
bahsedilmesi mümkün değildir.”

Güç elbette birlikten doğar; demokrasi ve özgürlüğün bu güçten kaynaklandığını
kabul edelim. Yeter ki bizler, böyle bir birliğin oluşumunda
zorluk çıkacağı kanaatinden uzak olarak;
・ İnançta
・ Hürriyette
・ Adalette
・ Refahta
・ Barışta
・ Kardeşlikte
・ Kültür ve Eğitimde
・ Tarihe saygıda
bir birlik, bir beraberlik hasletinde olalım. Yıllarca zulüm içinde yaşayan
toplumlardan ne beklenebilir?

Unutmayalım ki bölge halklarının kültürleri, inançları, sosyal yaşamları
ve hatta yemekleri birbirleriyle benzerlik gösterir. Kitabımızda
yer alan haritamızdan da anlaşılacağı üzere İsrail ve Ermenistan buradaki
sınırın dışında kalmış gibi görünse de gelecek yüzyılda, bu iki
devletin bölgedeki ülkelerle kaynaşacağına inanıyorum. Sözünü ettiğimiz
bu bölgede, halklar arasında bir ayrımcılığın bulunmadığını
da kabul etmek zorundayız.

Sayın okurlarımız, 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in
ciddi tespitleri ve “Geleceğin Yüzyılı” ile ilgili açıkladığı çok değerli
fikirlerine katılıyor ve biz de diyoruz ki, haritamızı teşkil eden bu
22 devlet, din ve inançta, mezheplerde, ırklarda, sosyal yaşantıda
bir birlik halinde olmayı ve bağdaşmayı neden gerçekleştirmesin?
Demokraside, hürriyette, kardeşlikte, insan haklarına saygıda, kalkınmada,
refahta, sanayileşmede, savunmada, turizmde, yeraltı ve
yerüstü kaynaklarımızı değerlendirmede neden omuz omuza çalışmayalım,
Birleşmeyelim?

Geleceğin yüzyılı asgari 3 nesli kapsamaktadır. Gerçekleşmesini hayal
ettiğimiz bu haritadaki ülkelerin gençleri olarak size, büyük görev
düşmektedir. Bu görevi ciddi bir şekilde ifa ettiğiniz zaman, Yemen
çölleri ve dağlarından Kazakistan ovasına ve buzullarına kadar refah
içinde yaşayan, nüfusu 400 milyon, büyüklüğü 11 milyon 113 bin
kilometrekarelik bir bağımsız devletler topluluğu, bir imparatorluk
yaratmış ve bu kardeşler imparatorluğu ile dünyanın siyasi, iktisadi
dengelerini tamamen değişmiş bir duruma getirmiş olursunuz.
Hürriyet içinde, demokrat ve barışçı bu kardeşler topluluğu, bütün
dünyaya yeni bir şekil verecektir.

Biz bugün, yani 2014’te bu tohumları ekiyoruz. Bu tohumların yeşermesi,
büyütülmesi ve meyve veren bir ağaç haline getirilmesi sizin
elinizdedir. Bu fikir emanetini sizlere miras olarak bırakıyorum.
800 yıllık tarihimizin hem iyi hem kotu taraflarını, geçmişteki başarılarımızı
ve yanlışlarımızı, siz gençlerin gözleri önüne seriyoruz.
1299 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün padişahlarının
hayatlarını, Osmanlı tarihinde yaşanan savaşları, yapılan anlaşmaları
ve vuku bulan isyanları satır satır size sunuyoruz. Bunları
okuyun; bunlardan ders alın ve yeni ufuklara yelken acın; çünkü geleceğin
yüzyılı sizleri bekliyor.

Sevgili Türk gençler, Arap gençler, Kafkasya’da yaşayan sevgili gençler,
sevgili İranlı gençler, kardeşlerim! Bu kitapta özellikle Türkiye’yi,
geçmişini ele alarak tanıtmaya, anlatmaya çalıştım. Bölgede söz ettiğimiz
bu ülkelerde de Türk tarihinde olduğu gibi savaşlar, barışlar,
isyanlar yaşandı. Elbette ki bir müneccim başı değilim; ancak tarihteki
olayları okuyarak geçmişten ders alınması gerektiğini yeniden
hatırlatmak istedim ve gelecekte neler olabileceğini değerlendirmeye
çalıştım. Sizler, bu yanlış veya doğru değerlendirmelerimi aşarak,
sizden sonra gelecek nesillere daha doğru ve daha etkili bilgiler sunmalısınız.
Geleceğiniz için çalışmalısınız.

Gelecekten söz ederken insanlara ve bütün canlılara hayat veren
sulardan, gollerden, akarsulardan, denizlerden, insanlığın ortak serveti
çeşitli doğal kaynaklardan, toplumları ayakta tutan enerji gibi
diğer faktörlerden yararlanma imkânı sağlayan bilim ve teknolojinin
öneminden söz etmemek olmaz.

Hepimizin bildiği gibi kâinatın içinde bir nokta dahi olmayan yerkürede,
bilim insanlarına düşen daha çok görev vardır. Doğaüstü
güçleri tespit edebilmek için âlimlerin yerküreyi iyi bilmeleri, tanımaları
lazımdır. Örneğin CERN, halen fiziksel olarak en küçük parçayı
bulamadı. CERN ne arıyor, biz bilmiyoruz. Bana göre Tanrı’nın,
Yaratan’ın bir parçasını arıyor, ama bulabilmesinin mümkün olmadığına
inanıyorum.

Elimizdeki mevcut teknoloji, bazı doğa felaketlerinin önlenmesini
sağlamaya yeterli mi? Niçin araştırmalara daha fazla imkan verilmiyor?
Neden finansal kaynaklar, bu afetleri en az zararla yaşamanın
tedbirlerine harcanarak, dünya barışının sağlanmasına büyük faydası
olacak bilimsel ve teknolojik çalışmalara aktarılmıyor? Bu konuda
yapılması gereken çok iş vardır.

Sevgili genç okurlar, sizlere “taki-online.com” isimli bir site kurduk. Bu
siteye hangi dilde olursa olsun fi kirlerinizi lütfen yazınız. Bu ülkede
yaşayan gençler, birbirinizle kaynaşmaya çalışınız ve bu emaneti sizden
sonraki nesillere de miras olarak bırakınız. Gelecek yüzyıl, sizin
müreffeh hayatınızın kaynağı olsun. Bu kaynaklardan ne kadar istifade
ederseniz, sizlerle o kadar gurur duyacağız.

Bu fi kirlerimizi Türk gençlerine emanet ederken siz Arap-Kafkas İran
gençlerine de emanet ediyoruz. Allah yardımcınız olsun.
Hiçbir zaman eğilmeyin, dik durun ve daima doğru yolda ilerleyin.
Allah’a emanet olunuz…

Lütfü Akdoğan

Nisan 2014

www.taki-online.com