AYDINLIK – ‘İran dünya siyasetindeki rüştünü çoktan ispat etti.’ Yener Güneş

12akdogan

Türkiye’nin Ortadoğu politikasını eleştiren Lütfü Akdoğan, ‘İran dış politikası, hiçbir zaman eğilmemiştir’ diyerek Türk dış politikasını yönetenlerin İran’dan ders alması gerektiğini söyledi. 04.07.2014

Türkiye’nin ilk savaş muhabirlerinden, Ortadoğu uzmanı, gazeteci Lütfü Akdoğan, İran ve diğer bölge ülkelerinin analizini yaptı. Akdoğan, Ortadoğu ve İran’la ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı’nın bölgedeki izlediği siyaseti eleştiren Akdoğan, “İran, son yıllarda büyük bir imtihanı kazanarak geçmiştir.Yapılan bütün baskılara rağmen hiçbir zaman eğilmemiştir. İran’ın politikalarında da kolay kolay eğileceği inancında değilim” dedi.

– Türkiye’nin dış politikasını, komşularımızla olan ilişkilerimizi nasıl görüyorsunuz?

Efendim, Türkiye’nin dış politikasında çok büyük hatalar olmuştur ve maalesef bu hataların devamı için hükümet elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Bilindiği gibi sınırlarımızda 8 devlet vardır. Bu 8 devletle siyasi, iktisadi, ticari münasebetlerimizin fevkalade iyi olması zaruridir. Ticari bakımdan inanır mısınız; biz bu 8 komşu ülke ile rahatlıkla bugün dünyaya yaptığımız ihracat kadar ihracat yapabiliriz. Yani evet; sınır komşularımızla 150 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz olabilir. Tabi bu komşu ülkelerin de komşuları ile mesela Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar gibi ülkeler de göz önünde bulundurulursa. Fakat nedense, bizim hükümet bu ülkeleri darıltmak için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Suriye’yle fevkalade bir başlangıçla münasebetlerimiz gelişti; tebrik ettim ben de sayın Başbakan’ı ve sayın Dışişleri Bakanı’nı. Sonra savaş durumunda düştük, o neden; anlamış değilim. Sayın Dışişleri Bakanı’nın bazen bu konularda bir izah tarzı var; ancak bunun hiç de makbul olmadığını ve Dışişleri Bakanına yakışmayan bir izah tarzı olduğunu burada belirtmek isterim. “Türkiye dış politikası” Ortadoğu’da neden bu duruma düştü? Bana hükümette, Dışişleri Bakanlığında, Başbakanlıkta bunun izahını yapacak herhangi bir kimse var mı?

‘DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İRAN’DAN DERS ALSIN’

– Ortadoğu’da direnen ülkelerden İran’ın dış politikasıyla Türkiye’yi kıyasladığımızda nasıl bir sonuca varırız?

İran’a gelince. İran bugünlerde siyasi rüştünü ispat etmiş bir devlet. Neden? Çünkü Amerika ile münasebetleri eşit şartlarda, İngiltere ile eşit şartlarda, Fransa ile eşit şartlarda. İran dış politikası, hiçbir zaman hiçbir yerde eğilmemiş ve ezilmemiştir. Kendi ülkesini düşünüp menfaatinin gerektiği noktada, hangi ülke ile nereye kadar varmak lazımsa o noktaya varmıştır. Maalesef biz, dış politikamıza İran kadar yön veremedik. Ümit ediyorum bizim Dışişleri Bakanlığı ve mensupları, dış politikayı yöneten insanlar, İranlılardan ders alırlar. Bir Ortadoğu uzmanı olarak şunu söyleyeyim ki; içinde bulunduğumuz politika yanlış bir politikadır. Hükümetimizin biran önce bunu düzeltmesini temenni ediyorum.

– Peki Ortadoğu’daki diğer ülkelerin Türkiye’ye tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mısırla neden bu hale düştük. Hatta şu anda Suudi Arabistan’la neden bu haldeyiz? Bir Dubaili arkadaşım Bodrum’da 250 milyon dolarlık bir yatırımı yapmak üzereyken kendi hükümeti tarafından “Türkiye’de yatırım yapma” diye engellenmiş. Niye bu hale geldik? Arkadan kim bizi kullanıyor? Bunu bilmek lazım.

‘İRAN’DA MUHTEŞEM İLGİ GÖRÜRDÜK’

– Geçmişte milletvekilliği yapmış biri olarak İran’la ilişkilerimizi değerlendirir misiniz?

Ben milletvekili iken İran’ın da dahil olduğu CENTO’nun üyesiydi Türkiye. Ben de CENTO’nun basın komitesindeydim. Her yıl İran’a giderdik ve muhteşem ilgi görürdük, kardeş gibiydik. Zaten biz, İranlılarla kardeşiz; bu inkar edilemez. Yemekleri bizim yemeklerimiz, kavgaları bizim kavgalarımız, heyecanları bizim heyecancımızdır. Hatta bir Türk kadınıyla bir İranlı kadın çok bir birlerine benzerler. İkiz gibidirler.

‘İRAN KOLAY KOLAY EĞİLMEZ’

– İran’ın politikalarını olumlu buluyor musunuz?

Bölge, maalesef hiçbir zaman kendi bağımsızlığına kavuşmuş ve iyi bir şekilde yönetilebilmiş ülkelere sahip olamamış ve hep dışarıdan yönetilmiştir. Bunların içinde yalnız İran kendi devrimini sağlamıştır. Halen bugün Ortadoğu bölgesi dışarıdan yönetilmektedir; en acı olan da budur. Yaşanan olayların sebebi de emperyalist diye adlandırdığımız bu devletlerdir. Şimdi bu devletler ellerini bu bölgeden çeksinler, bölge barış, refah, huzur içinde yaşar. Bu ülkeleri yönetenler, Siyonizm’e ve Amerika gibi, İngiltere gibi büyük devletlere kafa tutmalı veya eşit şartlar altında birlikte yaşamanın yollarını aramalıdır. Türkiye, eğer Amerika ile dost olacaksa eşit şartlarda dost olmalıdır; tıpkı İran’ın gayret ettiği gibi. İran, son yıllarda büyük bir imtihanı kazanarak geçmiştir.Yapılan bütün baskılara rağmen hiçbir zaman eğilmemiştir. İran’ın politikalarında da kolay kolay eğileceği inancında değilim.

‘HEDEFLERİ ORTADOĞU’YU PARÇALAMAK’

– İran’ın mezhepçilik siyaseti içinde olduğunu iddia edenler var. Siz bu iddiayı destekliyor musunuz?

Ben İran’ın bir mezhepçilik siyaseti içerisinde olduğu inancında değilim. Her zaman töhmet altındadır İran, fakat hiçbir zaman kendi siyasi hayatında bunu sergilememiştir. Benim geçmişte İran’la münasebetim gayet iyidir. O tarihlerde de öyle bir mezhepçilik yoktu, Humeyni’nin iktidara gelişiyle de böyle bir kavga olmadı. Tarihte Sünni-Şii kavgasını körüklemek isteyen çok devletler ortaya atılmıştır. Bölgenin devletlerinin çok akıllı olması icap eder. Çünkü bölgede büyük zenginlikler vardır. Bu büyük servetlere göz diken yabancı ülkelerin işi gücü, bölgedeki bu ülkeleri parçalamak. Bugün hedef bölgenin 100 parçaya bölünmesidir. Mevcut 22 Ortadoğu ve Kafkas ülkesinin bölünerek sayının 100 ülkeye çıkartılması hedefi vardır emperyalistlerin. Benim “Geleceğin Yüz Yılı” kitabımda bu konularla ilgili gayet güzel açıklamalar var. Bin yıldan beri bölge nereden geldi, nereye gitti?

Bu arada şunu ifade etmek isterim, Türk-İran dostluk ve kardeşlik temellerinde Atatürk ve Rıza Şah Pehlevi’nin büyük emekleri vardır.

Kaynak: http://www.aydinlikgazete.com/guendem/45058-iran-dunya-siyasetindeki-rustunu-coktan-ispat-etti.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir