Sayın Cumhurbaşkanına

(Nisan 2015'te yayınlanan "Türkiye Nereye" kitabının 251 ve 252. sayfalarından alınmıştır.)

“Sayın Cumhurbaşkanımız, müsaade ederseniz Türkiye’nin genel durumu ile ilgili söylemek istediklerim var. 45 yılım Orta Doğu ve Avrupa’da geçti. Buralarda edindiğim bilgilerimi, fikirlerimi, tecrübelerimi harmanlayarak Türkiye hakkındaki düşüncelerimi açıkça anlatmak mecburiyetinde olduğumu hissediyorum. Cumhuriyet’i, gelmiş geçmiş Cumhuriyet hükümetlerini, Atatürk’ü, İnönü’yü ve diğer cumhurbaşkanlarını küçük görme, küçük düşürme, itibarlarını zedeleme gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmadı, olamaz da. Her çeşit şartlar altında bu liderlerin Türkiye’ye hizmet ettikleri aşikârdır. Ancak bir yazar olarak, bir fikir adamı olarak tarihin önünde gerçekleri dile getirmek de insani bir borçtur, bir terbiyedir, bir ahlâktır. Tarihçiler de elbette aldanabilir, yanlış yazabilir ve bazen mecburiyetten bilerek birtakım konuları farklı ifade etmek zorunda kalabilirler. Ben, 65 yıllık yazarlık hayatımda daima “Mürekkebim kanım, kalemim vicdanımdır.” prensibiyle ilerledim ve bundan hiçbir zaman şaşmadım. Allah da şaşırtmasın.

Sayın Cumhurbaşkanım, daha önce de ifade edildiği gibi zaruri varsaydığımız koşullar yerine getirildikten sonra Türkiye’nin başkanlık sisteminin kurulması gerekliliğini vurgulamıştık. Şimdi bu çerçeve içinde sizin şahsınızı değerlendirmek isterim. Şu anda sizi bile hayrete düşürecek, gerçekliği %80’e varan bazı rakamlar sunacağım:
Günümüzde yaşları 18 ile 35 arasında 8 milyon genç sizi desteklemektedir. Bunların 2 milyonu işaretinizle istediğiniz tepeye koşar; tek bir cümlenizle savaşa gider, demiryollarının üzerinde yatar. Bu muazzam bir rakam.
Geri kalan 2 milyon iş, para, evlilik, ev istemektedir; ilk talebi iştir. Ama sonuç itibariyle söylediği tek kelime yine “Tayyip,Tayyip Erdoğan…”’dır. Geri kalan 4 milyon ise işçi, çiftçi, esnaftır ve beklentileri çoktur. Aş, iş, mesken, elektrik, su, hastane, okul, rahat ulaşım, devlet dairelerinde kolaylık, herkesi tatmin eden parlak bir piyasa, seyahat, dinlenme, huzur ve barış istiyor.

Bunlara da bu işleri Türkiye’de kim başarabilir dediğimiz zaman “Tayyip, Tayyip Erdoğan…” diyorlar. Hükümetlerinizden ve etrafınızdaki müşavirlerinizden memnunuz diyenler ise
sadece %35.

Sayın Cumhurbaşkanım, içinde bulunduğunuz en büyük handikap işte bu. Bir işaretinizle milyonlarca insanı harekete geçirmek kâfi değil. Arkanızda güçlü bir hükümet, güçlü bir müşavir ordusu olmalı. Milletin size verdiği bu gücü her zaman istediğiniz gibi kullanabilirsiniz tıpkı tarih boyu bunu kullanan padişahlar, sadrazamlar olduğu gibi…
İttihat ve Terakki’nin son dönemlerini mutlaka benden daha iyi bilirsiniz. Arabistan’da Cemal Paşa, Kafkaslarda Enver Paşa’nın maceraları hâlâ Türk milletinin kalbinde bir yara, büyük bir elemdir. Kaybedilen o şehitlerimizin dışında kocaman bir imparatorluk yok olup gitmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye’nin etrafında vazgeçilmez 4 havza vardır: Orta Doğu havzası, GAP havzası, Karadeniz- Kafkas Havzası ve Balkan Havzası. Bu bölgelerle her türlü münasebetimizi ciddi ve ayrıntılı olarak gözden geçirmeliyiz. Saymakla tükenmez ilişkilerin çok hassasiyetle düşünülmesi, yapılması ve başarıyla ulaştırılması şarttır. Türkiye, eğer bu 4 havzanın gücüyle birleşirse, rahatlıkla Avrupa ve Amerika’ya giden refah, barış, enerji koridoru olabilir. Avrupa’nın ve hatta Amerika’nın bu bölgelerin dışında nefes alması, yaşaması mümkün değildir. Buradaki yeraltı ve yerüstü zenginliklerine enerji ve insan gücünü kattığımızda Avrupa ve Amerika, bölgenin çok gerisinde kalır. Bütün mesele akıl, enerji, sermaye ve iyi yönetimdir. Bunların tümünde sizin başarı elde edebileceğiniz inancındayım. Yeni Türkiye’nin hayat bulabilmesi ancak Yemen’den Kazakistan’a kadar ufuk sınırlarımızın kardeşlik, barış, refah kültür, inanç beraberliği içinde olması ile mümkündür. Şahlanmış atın zincirlerini kırarak doludizgin doğru hedefe koşması hatasız bir parkurdan geçer.

One thought on “Sayın Cumhurbaşkanına

  1. Yüreğimize sağlık sayın hocam. Hislerimize tercüman olmuşsunuz. Bu arada kitaplarınızı bekliyorum. Bana ulaşılmasını rica ediyorum. Saygı ve sevgilerimle ellerinizden öpüyorum.
    İsmail Aydın
    5435267135
    Pendik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir