Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

10 Haziran 2014’de 68. Yılını, Cemiyet’in günlük yayın organı Bizim Gazete 20. Yılını kutladı…
TGC’nin kuruluş yıldönümünde 29 kıdemli üye gazeteciye şükran plaketi verildi.
Şeref Basın Kartı sahibi Lütfü Akdoğan, törene ailesi ile gazeteciliğe gönül vermiş üç kuşak bir arada katıldı…
Plaket verilen mesleğe yıllarını adamış değerli gazeteciler ile törenden bazı kareler…

Lütfü Akdoğan Ulusal Kanal’da Gülgün Feyman’ın Sunduğu Nasıl Yani Programına Konuk Oldu


4 Nisan 2013 tarihindeki ödül töreninden sonra TV programlarına çıkmayan Lütfü Akdoğan deneyimli Televizyoncu Gülhün Feyman’ın “Nadıl Yani” programına katıldı. Türkiye’nin gündeminde yer alan konuları, cumhurbaşkanlığı seçimini, dış politikayı, ekonomik durumu, yapılan hataları, yapılması gerekenleri dile getirdi. Yayın süresince arayan izleyicilere  “Geleceğin 100 Yılı TAKİ -Türk-Arap-Kafkas-İran- Demokratik Kardeş Devletler adlı yeni kitabını hediye etti.

Programı izlemek için tıklayınız.

27 Mayıs 2014

Sözcü – “Sevinçli ve Gözyaşlı Gece” Rahmi Turan 20.04.2014

Rahmi TuranBu­gü­ne ka­dar ha­ya­tı­nın her anı mü­ca­de­le ile geç­ti…
Sab­ret­me­yi bi­li­yor…
Yıl­mı­yor…
Ba­şı­na ge­len­le­re da­ya­nı­yor…
Zu­lüm ve hak­sız­lı­ğın ebe­di ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor…
Ha­yat ona gö­re, ül­ke­si için ya­pa­ca­ğı, so­nu ol­ma­yan bir mü­ca­de­le…
“Be­nim ha­pis­te ol­mam ve­ya ol­ma­mam faz­la önem­li de­ğil! Önem­li olan ül­kem­dir! Ül­ke­min, hal­kı­mın mut­lu­lu­ğu­dur!” di­yor.
Böy­le bir in­sa­nı kim tak­dir
et­mez? Devamını Oku

Babıali Mecmua – Nisan 2014

Yeni Kitap: Geleceğin Yüzyılı

Asrımızda strateji uzmanları, araştırmacılar, duşuncelerini ifade
ederken genellikle kuresel dunyayı incelemektedirler. Biz ise gelecek
yüzyıl konusunda, sadece Türk-Arap-Kafkas-İran (TAKİ) ülkelerini
ele almaktayız. Yemen’den Kazakistan’a uzanan yaklaşık 400 milyon
nüfuslu, 11 milyon 113 bin kilometrekarelik bir alana sahip, uzun
yıllar aynı yönetimde yaşamış bölgeden, yüzde 100’e yakını Müslüman
olan bir topluluktan söz ediyoruz. Devamını Oku

“Kültürel dengesizlik maddi dengesizlikten daha tehlikelidir.”

“Yarın sizin malınız değildir.”

“Edeple gelen saygıyla uğurlanır.”

* * *

“Bu gün birisiyle dost olduðunuzda, yarin onun bir düsman olabilecegini unutmayin.”

“Daimi dost, daimi düsman yoktur, daimi ortak menfaat vardir.”

“Dostluklarda da düsmanlikta da asiriya kaçmayin.”

* * *

“Egitim, adalet ve disiplinin olmadigi bir ülke, demokratik degildir.”

“Adalet, güçlüden yanadir.” (Eger güçlüysen adalet vardir.)

“En büyük güç; gizli güçtür.”

“En güçlü oldugunu sandigin gün, en zayif günündür.”

* * *

“Savaşa girmek elinizde, savaştan çıkmak elinizde değildir.”

“İnsanı başarıya götüren yol, çesitli köselerde duraklayan ayaklardır.”

“Kafanız ayağınıza hükmetsin, ayağınız kafanıza değil.”

“Aynı yolda birlikte yürüyebiliriz; ama hiçbir zaman beyinlerimiz ve hedeflerimiz ayni değildir.”

* * *

“Para kazanmak marifet değildir. Parayı tüketebilmek ve paranın refahını kendinize sağlayabilmeniz önemlidir.”

“Kullanmadığınız mal, harcamadığınız para sizin değildir.”

“Aklının tamamını paraya çevirme, sonra bir gün gelir, beynin boş bir cüzdana benzer.”

* * *

“Başarı mutluluktur.”

“Kalp atışlarında aşk varsa eğer, bu dünya herşeye değer.”

“Hayat güzeldir, başkalarının hayatından uzaklaşırsan, başkalarının hayatına karışmazsan hayat güzeldir.”

* * *

“Güzel bir kadın sizi sürüklüyorsa bilin ki sonu uçurumdur.”

“Filden korkma; ama kadından kork.”

“Çocukların çiçektir. Onlara iyi bak.”

* * *

“Su kutsaldır. Çünkü hayatın suya bakar.”

“Var olusun Tanrı’ya, Tanrı’nın oluşu, sana bakar.”

“Tanrı ile aran iyi olsun, yoksa sıkıntıdan kurtulamazsın.”

“İman, iki eşit parçadır; yarısı iman, yarısı ise sabır”

* * *

“İnsan, dilinin altında gizlidir.”

“Kafanı sağa sola çevirme, sözlerini de hiçbir zaman evirme. Gözlerin görüyorsa, gözlerinin doğrultusunda, eğri büğrü yollara sapmadan ilerle.”

“Salim kalple yola çıkan, yolda kalmaz.”

“Sonradan özür dilemeyi gerektirecek şeyler yapmaktan kaçınınız.”

“Aldığın borca bakma, ödeyeceğin günü unutma.”

“Mazlumun bedduasından sakınınız. O dua ile Allah arasında perde yoktur.”

“Haset, ateş odunu nasıl yer yutarsa, iyilikleri yutar, mahveder.”

“Sürünen insana yaklaşma, sonra ayaklarına dolaşır.”

“Kardeş, sakın kardeşe bakma; sonun düşmanlıktır.”

* * *

“Avrupa’yı Avrupa yapan, Türkler’dir.”

“Avrupa’dan kilise hakimiyetini kaldıran, Türkler olmuşlardır.”

“Avrupa’ya giden refah yolu Türkiye’den geçer.”

“Türkiye’yi Lozan’a sıgdırmak mümkün değildir.”

Lütfü Akdoğan

RÜZGAR GİBİ

Rüzgar gibi geçti
Hayat
Sayamadım günleri yılları
Heyhat
Dündü sanki
Geldiğim gün
Dünyaya
Baktım sağa sola
Sanki bir rüya
Şimdi çağırıyor
Melekler
Bilmem nereye
Açılacak bir avuç toprak
Ve
Beden oraya konacak

TANRIM

Tanrım ne günah işledim ki
Düştüm böyle bir aşka
Bulamadın mı bu acıyı verecek
Benden başka Kulakları tıkalı
Gözleri kapalı Zincire vurulmuş
Kalbi durmuş
Yerde mi gökte mi
Bilmiyorum onu.
Tanrım nedir bu aşkın sonu
Gel desem gelmez
Git desem gitmez
Tanrım nedir bu aşkın sonu

2004

KORKMA

Korkma ölümden
Korkma
Hayattan işten
Güçten
Yeter ki vicdanın
Rahat olsun
Temelden
Göz koyma sakın
Hayır gelmez Sana
Kimsenin parasından
Koltuğu malından
Çalış kendine güven
Gece gündüz
Kalmak istersen
Gürbüz
Hayat bir su gibi
Akar gider
Sen mutlu ol, yeter.

2007

YOLSUZLUK

Yalan dolan haksızlık
Her tarafta yolsuzluk
İnliyor millet
Varlık içinde yoksulluk
Okul yok
Hastahane yok
İş-güç
Ev-bark
Ne gezer
Devlet ise ancak bizi ezer
Dündü evimize gelen
Oyumuzu isteyen
Birden bire kayboldu
Kapımızı aşındıran
Duyduk şimdi olmuş:
Zengin
Onun yanında biz kaldık:
Engin Tanrım:
Göster bize adaleti
İhanet edenler:
Zulmü
Hak etti
İnsanoğludur
Nankör
Koltuğa oturunca
Olur Kör.

15.01.2007

Kralların Kralı Gazeteci

aannekraBu, kral veya devlet başkanının gözlerinin içine bakarken “Ene Lütfi – Ben Lütfi” diyen gazeteci kim mi?.. 

Onun için “Kralların Kralı” diyorlar…

Ve yine onun için dünyada “Krallarla ve devlet başkanlarıyla arkadaş olan tek gazeteci” deniliyor…

Meselâ, Mısır devlet başkanı merhum Nasır tavla arkadaşıdır… Devamını Oku