Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

10 Haziran 2014’de 68. Yılını, Cemiyet’in günlük yayın organı Bizim Gazete 20. Yılını kutladı…
TGC’nin kuruluş yıldönümünde 29 kıdemli üye gazeteciye şükran plaketi verildi.
Şeref Basın Kartı sahibi Lütfü Akdoğan, törene ailesi ile gazeteciliğe gönül vermiş üç kuşak bir arada katıldı…
Plaket verilen mesleğe yıllarını adamış değerli gazeteciler ile törenden bazı kareler…

Lütfü Akdoğan Ulusal Kanal’da Gülgün Feyman’ın Sunduğu Nasıl Yani Programına Konuk Oldu


4 Nisan 2013 tarihindeki ödül töreninden sonra TV programlarına çıkmayan Lütfü Akdoğan deneyimli Televizyoncu Gülhün Feyman’ın “Nadıl Yani” programına katıldı. Türkiye’nin gündeminde yer alan konuları, cumhurbaşkanlığı seçimini, dış politikayı, ekonomik durumu, yapılan hataları, yapılması gerekenleri dile getirdi. Yayın süresince arayan izleyicilere  “Geleceğin 100 Yılı TAKİ -Türk-Arap-Kafkas-İran- Demokratik Kardeş Devletler adlı yeni kitabını hediye etti.

Programı izlemek için tıklayınız.

27 Mayıs 2014

Sözcü – “Sevinçli ve Gözyaşlı Gece” Rahmi Turan 20.04.2014

Rahmi TuranBu­gü­ne ka­dar ha­ya­tı­nın her anı mü­ca­de­le ile geç­ti…
Sab­ret­me­yi bi­li­yor…
Yıl­mı­yor…
Ba­şı­na ge­len­le­re da­ya­nı­yor…
Zu­lüm ve hak­sız­lı­ğın ebe­di ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor…
Ha­yat ona gö­re, ül­ke­si için ya­pa­ca­ğı, so­nu ol­ma­yan bir mü­ca­de­le…
“Be­nim ha­pis­te ol­mam ve­ya ol­ma­mam faz­la önem­li de­ğil! Önem­li olan ül­kem­dir! Ül­ke­min, hal­kı­mın mut­lu­lu­ğu­dur!” di­yor.
Böy­le bir in­sa­nı kim tak­dir
et­mez? Devamını Oku

Babıali Mecmua – Nisan 2014

Kralların Kralı Gazeteci

aannekraBu, kral veya devlet başkanının gözlerinin içine bakarken “Ene Lütfi – Ben Lütfi” diyen gazeteci kim mi?.. 

Onun için “Kralların Kralı” diyorlar…

Ve yine onun için dünyada “Krallarla ve devlet başkanlarıyla arkadaş olan tek gazeteci” deniliyor…

Meselâ, Mısır devlet başkanı merhum Nasır tavla arkadaşıdır… Devamını Oku

SABAH – “Neden Drogba” Hıncal Uluç 11.06.2013

hincal

Neden Drogba!.. Akşam yazarı Kaan Kavuşan’a teşekkürler.. Gezi
olaylarının başındaki bir duvar yazısı kafamda bir soru işareti yaratmıştı.
“Çare Drogba!..”
Nerden çıkmıştı bu laf?.
Kaan öyle güzel anlatmış ki, Fildişi Sahili’ndeki korkunç iç savaşın sona
ermesinde Drogba’nın oynadığı rolü..
Bugünkü Suriye’yi düşünün. Drogba, Suriye milli takımı kaptanı.. Başlıyor iki
tarafı da içeren konuşmalarına.. Devamını Oku

“Yaşananlar iki Ağaç Meselesi Değil” Hürriyet – Haziran 2013

LutfuAkdgn

83 yıllık yaşam serüveninin 63 yılını gazeteciliğe adamış, 10 savaş, 20 ihtilal ve siyasi kulislerde bizlerin bihaber olduğu muharebelere şahit olmuş bir tarih neferi Lütfü Akdoğan. Ortadoğu’yu adım adım dolaşıp, bölgenin liderleriyle yaptığı röportajlarla yetinmeyip, neredeyse hepsinin akıl hocası oluvermiş yıllar geçtikçe. Mısır Devlet Başkanı Nasır’la tavla oynadığı da olmuş, Başkan’a sinirlenip masaya yumruğunu vurduğu da… Akdoğan’la Amerika’nın şaibeli taktiklerinden Gezi Parkı direnişine kadar pek çok konuyu konuştuk. Buyrun efendim, tarihin “kara kutu”suyla yaptığımız muhabbetimiz. (09.06.2013) Devamını Oku