Görüştüğü Liderler

Dost olduğu ve görüştüğü  Cumhurbaşkanları, Krallar, Başbakanlar :

1-  Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nâsır,

2-  Mısır Devlet Başkanı Sedat,

3-  Suudi Arabistan Kralı Suud,

4-  Suudi Arabistan Kralı Faysal,

5-  Suudi Arabistan Kralı Fahd,

6-  Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman Fenci,

7-  Suriye Devlet Başkanı Emin El Hâfız,

8-  Ürdün Kralı Hüseyin,

9-  Irak Cumhurbaşkanı Abdülselam Arif,

10-Irak Cumhurbaşkanı Abdürrahman Arif,

11-Yemen Cumhurbaşkanı General Sallal,

12-Pakistan Cumhurbaşkanı İskender Mirza,

13-Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han,

14-Hindistan’ın ilk Başbakanı Nehru,

15-Yugoslavya Cumhurbaşkanı Mareşal Tito,

16-Irak Cumhurbaşkanı Hüseyin El-Bekir,

17-Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin,

18- Cezayir Devlet Başkanı Bumedyan,

19- Cezayir Cumhurbaşkanı Ben Bella,

20- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika,

21- Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba,

22- Libya Cumhurbaşkanı Muammer Kaddafi,

23- Libya Kralı  Muhammed İdris El Mehdi es Senusi,

24-Çad Cumhurbaşkanı  FrançoisTombalbaye,

25-Fas Kralı Birinci Hasan,

26-Fas Kralı İkinci Hasan,

27-Bahreyn Şeyhi İsa,

28-Kuveyt Emiri Şeyh Abdullah El Salim El Sabah,

29-Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Sabah,

30-Kuveyt Emiri Cabir El Sabah,

31-Kuveyt Şeyhi Sabah El Ahmet El Sabah,

32-Lübnan Başbakanı Said Şa’ban,

33-Lübnan Başbakanı El Sulh,

34-Doktor Hatem (Mısır Başbakanı),

35- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ve Başbakanları

Ve ayrıca;

– Molla Mustafa Barzani (Mesut Barzani’nin babası),

– Yaser Arafat  (Filistin Mücadelesinin Lideri ve Filistin Devlet Başkanı)

–  Celal Talabani