Lütfü Akdoğan

Ulusal Kanal‘da bir konuÅŸma yapan araÅŸtırmacı-yazar, OrtadoÄŸu Uzmanı ve eski Milletvekili Lütfü AkdoÄŸan, basını susturmak isteyen zihniyetlere sitem ederek şöyle konuÅŸtu:
“Hükümet mensupları, bazı gazete ve tv sahiplerine telefon edip, ÅŸunu konuÅŸturun veya ÅŸu gazeteciyi konuÅŸturmayın diyorlarmış gibi laflar dolaşıyor. Aman ha Sayın BaÅŸbakan. Ama, gerçekten basını susturmak istiyorsanız, en iyisi Kanun-i Sükun çıkartın daha rahat edersiniz. Nasılsa Meclis’te ekseriyetiniz var, bu kanunu rahat çıkartırsınız ve böylece basın, ya iktidara alkış tutmalı, yahut susmalıdır. Yalnız, ÅŸunu hatırlatmak isterim ki, bu yola giren iktidarların hepsi sukut-u hayale uÄŸramışlardır. Sayın BaÅŸbakan bu yollara baÅŸvuracağınıza sizden rica ediyorum ÅŸu anda 2500’e yakın genç gazeteci arkadaşımız iÅŸsiz. Lütfen bunlara bir çare bulun.” Devamını Oku

Yalçın Bayer

20.03.2003
Yalçın BAYER
ABD, 34 devletin coğrafyasında egemenlik kuruyor
    
ybayer@hurriyet.com.tr

LÃœTFÃœ AkdoÄŸan, Türkiye’nin ilk savaÅŸ muhabirlerinden ve eski milletvekili… OrtadoÄŸu’da savaÅŸ yıllarını ‘‘Krallar ve BaÅŸkanlarla 50 Yıl’’ (ABC Yayınları, 0212-327 11 11) adlı anı kitabında toplamış…

OrtadoÄŸu’nun bitmeyen savaÅŸlarını anlatan AkdoÄŸan, 1992 yılında Körfez Savaşı’nın ardından hemen Irak’ı ziyaret ederek dostu olan Saddam’la görüşmüştü. O zaman izlenimlerini Hürriyet’te yazan AkdoÄŸan, 11 yıl sonra bugün ne diyor: Devamını Oku

Bedava Petrolü Korkudan Alamıyoruz

Irak’ uçuş yasağını delen Türkiye’nin ilk Ortadoğu muhabiri Lütfü Akdoğan:

Bedava petrolü korkudan alamıyoruz

Irak’ın çok ucuza, hatta bedava petrol vermek istediÄŸini, ancak korkudan alamadığımızı söyleyen eski milletvekili Lütfü AkdoÄŸan, Irak’a uçuÅŸ yasağını delen ilk Türk uçağını BaÄŸdat’a götürerek gündeme gelmiÅŸti. AkdoÄŸan’a göre, Türkiye’nin komÅŸularıyla iliÅŸkilerini geliÅŸtirmesi ÅŸart. Bunun önündeki en büyük engel ise Türkiye’nin çıkarlarını gözardı eden ABD. Devamını Oku

Nokta Dergisi Röportajı

Lütfü AkdoÄŸan… Türk basın tarihinde tarihi dönüm noktaları olarak tanımlanan Tanin ve Tercüman gazetelerinin kurucu kadrosundan… Türkiye’nin Arap dünyasındaki “ sessiz gücü…” Türkiye’yi kendi köşesinden sessizce omuzlayan ilginç karakterlerden biri… Devamını Oku

Tempo Dergisi “Türkiye’nin Ortadoğu ile Sınırları Açılsın”

“Musul’u almaktansa, gelirlerinden yararlanmak daha iyi…”

Eski gazeteci Lütfü AkdoÄŸan, ÅŸu an Ä°ran-Irak-Suriye-Türkiye arasında yaÅŸanan kargaÅŸanın son bulmasının, bölge ülkeleri arasında kurulacak sıkı bir iÅŸbirliÄŸi ve saÄŸlam dostlukla gerçekleÅŸeceÄŸine inanıyor. Bölgenin refahı, huzuru, istikrarı, zenginliÄŸi ve bekasının buna baÄŸlı olduÄŸunu söylüyor. AkdoÄŸan’a göre aksi taktirde, Ä°ran da, Irak da, Suriye de, Türkiye de bölünmeye mahkum. Devamını Oku

Yankı Dergisi

Lütfü Akdoğan:

Operasyona karar verilmesinde en büyük pay Genelkurmay’ındır

Burnumuzun dibinde millet ve toprak bütünlüğümüzü bölmek ve parçalamak isteyen zihniyeti ezmekten aciz değiliz.

Uzun yıllar OrtadoÄŸu’da gazeteci olarak görev yapan ve bölge ülkelerindeki sorunlarla bu ülkelerin Türkiye’yle iliÅŸkileri konusunda geniÅŸ dökümana sahip bulunan Lütfü AkdoÄŸan’la bölücülere karşı giriÅŸilen operasyon ve Kürt sorununu konuÅŸtuk. Devamını Oku

Yankı Dergisi Röportaj

Ortadoğu’nun yıllardır “kaynayan kazan görüntüsü sürüyor ve bu gidişle de süreceğe benziyor. Bölgedeki devletler artık bu sıkıntı ile birlikte yaşamayı kabullenmiş bir tutum izliyorlar.

Bir bakıma bölgede gerçek bir huzur ortamını oluşturmak, buradaki ülkelerin ellerinden gelmiyor. Özellikle İran-Irak arasındaki sıcak savaş yalnız bu iki ülkeyi değil bir bakıma bütün İslam ülkelerini yiyip bitiriyor.

Türkiye’nin sınır komÅŸuları Irak’la Ä°ran arasındaki bitmeyen ve bitmeyecek gibi gözüken savaÅŸ konuÅŸunda, “yaÅŸamının çeyrek yüzyılı deviren bir bölümünü bu bölge ülkeleriyle dostluk iliÅŸkileri içinde geçirmiş” olan gazeteci-politikacı Lütfü AkdoÄŸan’ın görüşlerini aldık. Devamını Oku

Babama Söz Verdim

Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Çarmıklı, ‘Babama Söz Verdim’ adlı kitabının 277. ve 313. sayfalarında, Lütfü Akdoğan’dan şöyle söz etmektedir: 

“ 1979 yılında az kaldı gazetecilik iÅŸine ben de giriyordum. Milliyet Gazetesini alacaktım. Hatta almıştım bile. Ä°ngiltere’de Lütfü AkdoÄŸan, Milliyet’in sahibi Ercüment Karacan’la tanıştırdı. Lütfü Bey, Tercüman’ın hissedarlarındandı. Arap dünyasında muazzam itibarı olan bir kiÅŸiydi. Onun aracılığıyla sayın Karacan’la konuÅŸtuk, anlaÅŸtık.” Devamını Oku

Kralların Kralı Lütfü Akdoğan

Röportaj: HARUN GENCEL

Size 3 çeyrek asırlık yaÅŸamına müthiÅŸ serüvenler sığdıran, kendi nesli için “Efsane” yeni nesil için ise “ Örnek” bir kiÅŸilik taşıyan OrtadoÄŸu ve Arap Dünyası Uzmanı Gazeteci Lütfü AkdoÄŸan’ın hazırladığı kitabın 2. cildinden önemli satır aralarını en deÄŸerli fotoÄŸraflarıyla sunmanın mutluluÄŸunu yaşıyoruz…

Lütfü AkdoÄŸan’ı birkaç cümleyle anlatmak çok zor bir iÅŸ… Ama dünyada “ King of the Kings- Kralların Kralı” olarak tanınan bu müthiÅŸ adamı sizlere tanıtmak için iÅŸte bazı satırbaÅŸları…


Lütfü AkdoÄŸan, Bahreyn Kralı Åžeyh Ä°sa ile. Devamını Oku